2012 decyzje

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: KB.III.7624 -1/2010, Z dnia: 06.11.2012
POSTANAWIA sprostować na wniosek strony WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. ul. Piękna 24/26A 00 -549 Warszawa oczywistą omyłkę pisarską w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych
Załączniki:
sp_kb37624_1_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.11.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.11.2012 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2012, Z dnia: 16.10.2012
stwierdzam, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice na działkach 20, 171/29 km.6 i 23, 173/41 k.m.8 obręb Sternalice, gmina Radłów.
Załączniki:
dec6220212.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 21.10.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.10.2012 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2012, Z dnia: 26.09.2012
postanawiam nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice na działkach 20, 171/29 km.6 i 23, 173/41 k.m.8 obręb Sternalice, gmina Radłów.
Załączniki:
p622022012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.09.2012 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-1/2010, Z dnia: 14.06.2012
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Na podstawie art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 92, poz.1071 z późn. zm. Wójt Gminy Radłów zawiadamia, iż został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi , dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych.
Załączniki:
zawiadomienie.jpg
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 17.06.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.06.2012 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2012, Z dnia: 16.04.2012
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku warsztatowo – usługowo – handlowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie oraz rozbudowie o okręgową stację kontroli pojazdów w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej na działkach o numerach 697/20, 704/25 i 717/25 km.1 obręb Radłów, gmina Radłów
Załączniki:
dg622012012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.04.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.04.2012 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2012, Z dnia: 27.03.2012
Postanawiam nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku warsztatowo – usługowo – handlowego z częściową zmianą sposobu użytkowania na mieszkanie oraz rozbudowie o okręgową stację kontroli pojazdów w miejscowości Radłów przy ul. Oleskiej na działkach o numerach 697/20, 704/25 i 717/25 km.1 obręb Radłów, gmina Radłów.
Załączniki:
g622012012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 28.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.03.2012 , wersja 1
Początek strony