2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 209/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radłów położonej w Kościeliskach w bezpłatne użytkowanie na okres 10 lat na rzecz OSP Kościeliska
Załączniki:
u209_36_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 210/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Radłów wraz z udziałem w współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie, na lokal użytkowy stanowiący własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie.
Załączniki:
u210_36_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 206/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Załączniki:
u206_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 211/XXXVII/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u211_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 203/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u203_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 205/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Załączniki:
u205_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 204/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Załączniki:
u204_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 213/XXXVII/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u213_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2010 , wersja 1
Numer: 214/XXXVII/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
Załączniki:
u214_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2010 , wersja 1
Numer: 215/XXXVII/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
Załączniki:
u215_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2010 , wersja 1
Numer: 1/I/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u1_1_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2011 , wersja 1
Numer: 2/I/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u2_1_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2011 , wersja 1
Numer: 3/I/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u3_1_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2011 , wersja 1
Numer: 4/I/2010, Z dnia: 01.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia liczby i nazw stałych komisji Rady Gminy.
Załączniki:
u4_1_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2011 , wersja 1
Numer: 5/II/2010, Z dnia: 07.12.2010, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Radłów.
Załączniki:
u5_2_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 16.01.2011.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.01.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony