Sprawozdanie organizacji z 2011r. (wygasły...)

Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2011 oraz z działalności i rozliczenia organizacji pozarządowych , które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w roku 2011.
Uchwała Rady Gminy Radłów nr 201/XXXV/2010 z dnia 02 września 2010 roku określiła szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

SZCZEGÓŁY W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.04.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.04.2012. Wygasa 26.05.2012. Odsłon 729
Początek strony