Dowody osobiste

Jakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty?

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, pozycja frontalna (taka jak do paszportu),
  • legitymacja szkolna, legitymacja studencka, ważny polski paszport – w celu potwierdzenia tożsamości,
  • w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży, posiadany paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • na żądanie organu – odpis skrócony polskiego aktu urodzenia, odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

 UWAGA

Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie (w ciągu 48 godzin) zgłosić w Referacie Spraw Obywatelskich.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych(dowody osobiste)

 

 

Informacja wytworzona przez Daniela Włoka dnia 25.02.2020
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.02.2020. Odsłon 515, Wersja 7drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony