2016

INFORMACJA WÓJTA GMINY  W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. 2015 poz 1989. Wójt Gminy Radłów informuje odbiorców wody do spożycia, na podstawie aktualnych badań  na SUW Biskupice próbka wody nr.564/W/S/OK/15 z 14.12.2015r w zakresie FIZYKOCHEMICZNIE, BAKTERIOLOGICZNIE nie budzi zastrzeżeń i nadaje się do spożycia.


Uchwała nr 70/X/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokość dopłat
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.01.2016 11:14
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.01.2016 11:14. Odsłon 263, Wersja 1