Wybór ofert - sport (wygasły...)

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2016
Wójta Gminy Radłów z dnia 27 stycznia 2016

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.       z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Otwartego Konkursu Ofert z dnia 31.12.2015 r. na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, zarządzam co następuje:    

     § 1. Na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w składzie:

1. Grażyna Pilśniak – przewodnicząca

2. Sylwia Kus– sekretarz

3. Leszcz Jolanta - członek

4. Kornelia Karkos – członek

5. Jacek Wróbel – członek organizacji pozarządowej

z dnia 23 stycznia 2016 roku, która oceniła pod względem formalnym i merytorycznym oferty na dotacje z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych określonych w w/w ustawie dokonuję następującego wyboru ofert konkursowych na zadaniazakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu i udzielam dotacji poniżej wymienionym podmiotom:

Oferta NR 1 - Ludowego Zespołu Sportowego Kościeliska – dotacja w wysokości 17 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach sportowych”.Oferta NR 2 - Ludowego Zespołu Sportowego Wichrów- dotacja w wysokości      15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja rozgrywek sportowych”.Oferta NR 3 - Ludowego Zespołu Sportowego Ligota Oleska- dotacja w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie sekcji piłki nożnej”.Oferta NR 4 - Ludowego Zespołu Sportowego w Radłowie- dotacja w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej”

     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radłów
Włodzimierz Kierat

powrót...
Załączniki:
ZARZĄDZENIE.PDF
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.01.2016
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.01.2016. Wygasa 19.02.2016. Odsłon 5590
Wersja : 1 2 
Początek strony