2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 201/XXXI/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radłów
Załączniki:
u201-31-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.01.2018 , wersja 2
Numer: 202/XXXI/2018, Z dnia: 24.01.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
Załączniki:
u202-31-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.01.2018 , wersja 1
Numer: 18/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Radłów
Załączniki:
SKMBT_22318021314021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.02.2018 , wersja 7
Numer: 62/2018, Z dnia: 30.01.2018, Zmieniana:  
Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Radłów na 2018 r.
Załączniki:
SKMBT_22318021314020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.01.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.02.2018 , wersja 1
Numer: 204/XXXII/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u204-32-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2018 , wersja 1
Numer: 203/XXXII/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
Załączniki:
u203-32-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2018 , wersja 1
Numer: 205/XXXII/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
u205-32-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Halina Karczewska dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2018 , wersja 1
Numer: 206/XXXII/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Załączniki:
u206-32-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Halina Karczewska dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2018 , wersja 1
Numer: 207/XXXII/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
u207-32-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2018 , wersja 1
Numer: 208/XXXII/2018, Z dnia: 21.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
Załączniki:
u208-32-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 21.03.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.03.2018 , wersja 1
Numer: 210/XXXIII/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.04.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: 212/XXXIII/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2018 roku”
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 25.04.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: 209/XXXIII/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u209-33-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.04.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 211/XXXIII/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Załączniki:
u211-33-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 25.04.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.05.2018 , wersja 1
Numer: 214/XXXIV/2018, Z dnia: 16.05.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018
Załączniki:
u-214-34-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 16.05.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony