2017

INFORMACJA WÓJTA GMINY  W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. 2015 poz 1989. Wójt Gminy Radłów informuje odbiorców wody do spożycia, na podstawie aktualnych badań  na SUW Biskupice próbka wody nr.664/W/S/OK/16 z 30.11.2016r w zakresie FIZYKOCHEMICZNIE, MIKROBIOLOGICZNIE nie budzi zastrzeżeń, i nadaje się do spożycia.Okresowa ocena jakości wody wydana przez .P.P.I.S. w Oleśnie.


Uchwała nr 70/X/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokość dopłat
Informacja wytworzona przez Rafał Papiorkowski dnia 13.01.2017
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.01.2017. Odsłon 181, Wersja 1drukuj
 
Początek strony