OGŁOSZENIE (wygasły...)

Radłów, dnia 20.09.2012 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie:

 

    przetargu ustnego nieograniczonego - dot. nieruchomości gruntowych, położonych w Biskupicach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka numer 1097/326, karta mapy 4, 1098/326, karta mapy 4, 1165/352, karta mapy 4, 1166/359, karta mapy 4, 1168/359, karta mapy 4, o łącznej powierzchni 1,7290 ha

 
    przetargu ustnego nieograniczonego - dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 824/385, karta mapy 51 obręb Sternalice, o łącznej powierzchni 0,0662 ha,

Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 11.10.2012 roku.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.09.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.09.2012. Wygasa 18.10.2012. Odsłon 729
Początek strony