2012

Brak aktualnych przetargów. Poniższe pochodzą z archiwum
Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Zadanie z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.

więcej...
Aktualizacja: 20.12.2013 Utworzono: 20.12.2013
Konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2014
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Radłów, poprzez wspieranie działalności instytucji pozarządowych i innych określonych w ustawie.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2013 Utworzono: 20.12.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2013 Utworzono: 12.08.2013
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położona w Sternalicach, karta mapy 6, oznaczone w ewidencji gruntów jako – dr;
więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013
Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014.
Radłów: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Radłów w roku szkolnym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 312220 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

więcej...
Aktualizacja: 02.08.2013 Utworzono: 02.08.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Remont pomieszczeń sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie”
więcej...
Aktualizacja: 15.07.2013 Utworzono: 15.07.2013
Remont pomieszczeń
sanitarnych i biurowych w budynku Urzędu Gminy w Radłowie
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2013 Utworzono: 27.06.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Transport i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów.


więcej...
Aktualizacja: 11.06.2013 Utworzono: 11.06.2013
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów.

więcej...
Aktualizacja: 03.06.2013 Utworzono: 03.06.2013
Zawiadomienie o uniewżnieniu postępowania.
„Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radłów”
więcej...
Aktualizacja: 31.05.2013 Utworzono: 31.05.2013
Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Radłów.
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2013 Utworzono: 21.05.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice ”
więcej...
Aktualizacja: 30.04.2013 Utworzono: 30.04.2013
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice
Numer ogłoszenia: 145544 - 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

więcej...
Aktualizacja: 12.04.2013 Utworzono: 12.04.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
„Wymiana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Kościeliskach”

więcej...
Aktualizacja: 08.04.2013 Utworzono: 08.04.2013
Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość położona w Wichrowie
Do przetargu dopuszczony został jeden uczestnik, jak również wpłynęło jedno wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu.
W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik,.

więcej...
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
Informacja o wyniku II przetargu ustnego - nieruchomość gruntowa w Radłowie
Do przetargu nie dopuszczono żadnego uczestnika, jak również nie wpłynęło żadne wadium wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu.
W wyżej wymienionym terminie nie zgłosił żaden uczestnik.

więcej...
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
Informacja o wyniku przetargu ustnego - nieruchomość lokalowa położona w Sternalicach
Do przetargu dopuszczonych zostało dwóch uczestników, jak również wpłynęły dwa wadia wyznaczone w ogłoszeniu o przetargu.
W wyżej wymienionym terminie zgłosił się jeden uczestnik,.

więcej...
Aktualizacja: 05.04.2013 Utworzono: 05.04.2013
UWAGA Modyfikacja SWIZ i Ogłoszecia
Wyminana pokrycia dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Kościeliskach
więcej...
Aktualizacja: 11.03.2013 Utworzono: 11.03.2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw
więcej...
Aktualizacja: 28.02.2013 Utworzono: 28.02.2013
Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako działka numer 13, karta mapy 1, obręb Wichrów, stanowiąca łąki klasy IV.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2013 Utworzono: 20.02.2013
Wójt Gminy Radłów ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony, działka nr 706, k.m. 1, obręb Radłów.
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2013 Utworzono: 20.02.2013
Wójt Gminy Radłów ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości lokalowej w Sternalicach
więcej...
Aktualizacja: 20.02.2013 Utworzono: 20.02.2013
Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach
celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw
więcej...
Aktualizacja: 06.02.2013 Utworzono: 06.02.2013

aktualne... Początek strony