2007

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 76/XIV/2008, Z dnia: 24.04.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u76_14_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 25.05.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.05.2008 , wersja 1
Numer: 65/XII/2007, Z dnia: 28.12.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
u_65_12_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.01.2008 , wersja 1
Numer: 66/XII/2007, Z dnia: 28.12.2007, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radłów na rok 2008.
Załączniki:
u_66_12_07_budzet.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.01.2008 , wersja 1
Numer: 67/XII/2007, Z dnia: 28.12.2007, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.
Załączniki:
u67_12_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.01.2008 , wersja 1
Numer: 69/XII/2007, Z dnia: 28.12.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Ligota Oleska”
Załączniki:
u69_12_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.01.2008 , wersja 1
Numer: 52/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
u_52_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 53/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u_53_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 54/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
Załączniki:
u_54_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 55/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.
Załączniki:
u_55_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 61/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia na 2008 rok Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Załączniki:
u_61_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 62/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Załączniki:
u_62_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 64/XI/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Załączniki:
u_64_xi_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.11.2007 , wersja 1
Numer: 631/2007, Z dnia: 23.11.2007, Zmieniana:  
w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2008 rok prognozy kwoty długi.
Załączniki:
rio.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.01.2008 , wersja 1
Numer: 50/X/2007, Z dnia: 25.10.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
u50_x_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.11.2007 , wersja 1
Numer: 43/IX/2007, Z dnia: 12.09.2007, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 14/III/2006 Rady Gminy w Radłowie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
Załączniki:
u43_9_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.10.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2007 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony