2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: GPKN 6733.1.2018, Z dnia: 03.08.2018
Zawiadamiam, że w dniu 06.07.2018r., na wniosek Agnieszki Łęgosz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej miejscowości Radłów działka nr 407/8, 409/6 k.m. 11 obręb Radłów
Załączniki:
6733_1_2018-03082018.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 03.08.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.08.2018 , wersja 1
Numer: G.6733.1.2018, Z dnia: 03.09.2018
zawiadamiam, że w dniu 3 września 2018 roku, została wydana decyzja Nr 1/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej miejscowości Radłów działka nr 407/8, 409/6 k.m. 11 obręb Radłów
Załączniki:
obw6733_1_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 03.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2018 , wersja 1
Numer: G.6733.2.2018, Z dnia: 27.09.2018
zawiadamiam, że w dniu 27 września 2018 roku, została wydana decyzja Nr 2/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego miejscowości Ligota Oleska
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.09.2018 , wersja 1
Numer: G.6733.4.2017, Z dnia: 12.09.2018
zawiadamiam, że w dniu 28.08.2018r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 12.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.09.2018 , wersja 2
Numer: GPKN.6733.3.2018, Z dnia: 10.10.2018
zawiadamiam, że w dniu 10 października 2018 roku, została wydana decyzja Nr 3/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie linii niskiego napięcia w miejscowości Nowe Karmonki działka nr 859 k.m. 2 obręb Nowe Karmonki
Załączniki:
6733-3-2018_10102018.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 10.10.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.10.2018 , wersja 1
Początek strony