Przedszkole Publiczne w Sternalicach

W 2002r. sieć przedszkoli w gminie Radłów uległa przeorganizowaniu. Wczęśniej gmina posiadała 6 przedszkoli z 1 oddziałem zamiejscowym, dziś znajdują się tutaj 2 przedszkola, którym podlega 4 oddziałów zamiejscowych.

Publicznemu Przedszkolu w Sternalicach podlegają następujące oddziały zamiejscowe w:
- Ligocie Oleskiej,
- Wichrowie.

Adres:
Publiczne Przedszkole w Sternalicach
Sternalice 81
46-333 Sternalice

Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Sternalicach jest mgr Katarzyna Jędrak

Cele, zadania i organizację przedszkola określa Statut Publicznego Przedszkola w Sternalicach, wprowadzony Uchwałą nr1/2002 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Sternalicach z dnia 28 sierpnia 2002r.
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010. Odsłon 645, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 
Początek strony