Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013
Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez or
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013
Wójt Gminy Radłów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2012 Utworzono: 20.12.2012
UWAGA 24 grudnia 2012
Tego dnia Urząd Gminy Radłów nie pracuje
więcej...
Aktualizacja: 23.11.2012 Utworzono: 23.11.2012
Konsultacje społeczne
Działając na podstawie Uchwały Nr 201/XXXV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 02.09.2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi org
więcej...
Aktualizacja: 09.11.2012 Utworzono: 09.11.2012
Zarządzenie Wójta Gminy Radłów
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

więcej...
Aktualizacja: 09.11.2012 Utworzono: 09.11.2012
Informacja dla mieszkańców
zbiórka przedmiotów wielkogabarytowych dla Klientów obsługiwanych przez spółkę REMONDIS

więcej...
Aktualizacja: 28.09.2012 Utworzono: 28.09.2012
OGŁOSZENIE
przetarg ustny nieograniczony - dot. nieruchomości gruntowych
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2012 Utworzono: 25.09.2012
Uwaga Przedsiębiorcy
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2012 Utworzono: 02.09.2012
Wyniki otwartego konkursu ofert-wypoczynek letni
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe ora
więcej...
Aktualizacja: 13.07.2012 Utworzono: 13.07.2012
Konkurs na realizację zadań publicznych 2012
Wójt Gminy Radłów ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje Gminy Radłów w formie wsparcia na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy
więcej...
Aktualizacja: 21.06.2012 Utworzono: 21.06.2012
Sprawozdanie organizacji z 2011r.
Z działalności i rozliczenia organizacji pozarządowych , które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w roku 2011.
więcej...
Aktualizacja: 26.04.2012 Utworzono: 26.04.2012
Praca w LGD "Górna Prosna"
Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" z siedzibą w Sternalicach 81 zatrudni osobę na umowę zlecenie ( praca od 3 do 5 miesięcy) przy pracach związanych m.in. z:
- przygotowaniem wstępnego monitoringu LSR i LGD
- ewaluacj
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2012 Utworzono: 02.04.2012
Zawiadomienie o deratyzacji
W bieżącym roku wiosenna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie w marcu i kwietniu od 22.03.2012 do 06.04.2012r.
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2012 Utworzono: 20.03.2012
Wynki otwartego konkursu ofert - zdrowie
dokonuję wyboru oferty konkursowej i udzielam dotacji Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5A Opole- Stacja Opieki Gorzów Śląski w wysokości 42 000,00 zł na realizację zadania pn.. „Wykonywanie pielęgnacji ludzi chorych, starszych i nie
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
Wyniki otwartego konkursu ofert - sport
dokonuję następującego wyboru ofert konkursowych na zadania zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu i udzielam dotacji poniżej wymienionym podmiotom:
1. Oferta NR 1- Ludowego Zespołu Sportowego w Radłowie- dotacja w wysokości 15 000,00
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2012 Utworzono: 16.01.2012
 1 2 
aktualne... Początek strony