2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: G.6733.3.2015, Z dnia: 02.12.2015
Decyzja „ Przebudowa części gospodarczo-garażowej sali OSP z rozbudowa o garaż ”
Załączniki:
skmbt_22315120411000.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 02.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2015 , wersja 1
Numer: G.6733.3.2015, Z dnia: 01.12.2015
Decyzja „Budowie dwóch słupów elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia, oświetlenia ulicznego i punktu oświetleniowego”
Załączniki:
skmbt_22315120411001.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 01.12.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2015 , wersja 1
Numer: G.6733.2.2015, Z dnia: 10.11.2015
zawiadamiam, że w dniu 9.10.2015r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie dwóch słupów elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia , oświetlenia ulicznego i punktu oświetleniowego” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Sternalice działki nr 320, 322, 70, 69, 71
Załączniki:
obw09112015.doc
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2015 , wersja 1
Numer: G.6733.3.2015, Z dnia: 09.11.2015
zawiadamiam, że w dniu 8.10.2015r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowa części gospodarczo-garażowej sali OSP z rozbudowa o garaż ” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Nowe Karmonki działka nr 859
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.11.2015 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2015, Z dnia: 07.09.2015
stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice” na działkach: numer 51 km.1 i numer: 72 km. 3 obręb Sternalice.
Załączniki:
skmbt_22315090811290.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 08.09.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.09.2015 , wersja 1
Numer: G.6220.1.20115, Z dnia: 20.08.2015
postanawiam nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice” na działkach: numer 51 km.1 i numer 72 km. 3 obręb Sternalice.
Załączniki:
skmbt_22315082009350.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 26.08.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 26.08.2015 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2015, Z dnia: 18.08.2015
Zawiadamiam, że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 3.08.2015 r. przez Pana Romana Wewiór prowadzącego firmę: Nadzór, Projektowanie i Wykonawstwo Robót Drogowo – Mostowych Roman Wewiór, 46 – 300 Olesno ul. Wrzosowa 14 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sternalice” .
Załączniki:
skmbt_22315081810440.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 18.08.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.08.2015 , wersja 1
Numer: G.6733.1.2015, Z dnia: 07.08.2015
zawiadamiam, że w dniu 07 sierpnia 2015 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.1.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Radłów ul. Długa działki nr 945, 944, 943, 362, 363, 364, 365/1, 365/3, 365/4” Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radłów (pok. Nr 5) ul. Oleska 3 , 46-331 Radłów ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 730 do 1530, piątek od 7 30 do 1500.
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 07.08.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.08.2015 , wersja 1
Numer: G.6733.1.2015, Z dnia: 07.08.2015
zawiadamiam, że w dniu 07 sierpnia 2015 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.1.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinka sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Radłów ul. Długa działki nr 945, 944, 943, 362, 363, 364, 365/1, 365/3, 365/4
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 07.08.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.08.2015 , wersja 1
Numer: G.6733.1.2015, Z dnia: 20.07.2015
zawiadamiam, że w dniu 17.06.2015r., na wniosek pełnomocnika Gminy Radłów Dawida Wiskulski reprezentującego F.I.S POLAN Krzysztof Polak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie odcinka sieci wodociągowej ” przewidzianego do realizacji w obrębie miejscowości Radłów ul. Długa działki nr 945, 944, 943, 362, 363, 364, 365/1, 365/3, 365/4
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 24.07.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.07.2015 , wersja 1
Początek strony