Zawiadomienie (wygasły...)

Radłów, dnia 13.02.2012r


ZAWIADOMIENIE


Zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.radlow.pl

Dotyczy:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowę części budynku przedszkola i szatni dla potrzeb zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu boisk sportowych w Wichrowie."

 

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31274 - 2012 z dnia 01.02.2012r.

 

Do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

 

1 „.W projekcie budowlanym w punkcie II ppkt 2. zakres opracowania pod względem zagospodarowania terenu, jest informacja:

- wykonanie piłkochwytów wysokości 5 m wokół boisk, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, wzdłuż dojazdu do boiska wraz z bramą wjazdową, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- budowa odwodnienia liniowego, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- wybrukowanie dojść i dojazdów kostką brukową, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

- zamontowanie ławek dla kibiców, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu,

-zamontowanie koszy na śmieci, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Brak w dołączonej dokumentacji rysunku zagospodarowania terenu.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o ten rysunek."

 

Odp.

W załączeniu rysunek zagospodarowanie terenu.

 


powrót...
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 13.02.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.02.2012. Wygasa 13.03.2012. Odsłon 455, Wersja 1
Początek strony