2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: G.6220.1.2013, Z dnia: 01.02.2013
Zawiadamiam, że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów 1.02.2013 r. przez Pana Huberta Wieczorek, zam Kościeliska 117, 46-324 Kościeliska zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie chlewni bezściołowej" w miejscowości Kościeliska na działce 431/15 km.31 obręb Kośćieliska.
Załączniki:
skmbt_22313021309030.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 13.02.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.02.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2013, Z dnia: 22.03.2013
POSTANAWIA uznać że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni bezściołowej na działce nr 431/15 k.m. 31 obręb Kościeliska obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem wymogów art. 66 ust.1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.
Załączniki:
p622012013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 01.04.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 01.04.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2013, Z dnia: 03.04.2013
Zawiadamiam że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 14.03.2013 r. przez Pana Karola Książek, zam. Kościeliska 17, 46 – 324 Kościeliska zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni bezściołowej” w miejscowości Kościeliska na działce nr 202/47 km.31 obręb Kościeliska.
Załączniki:
skmbt_22313040409590.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.04.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.04.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2013, Z dnia: 30.04.2013
POSTANAWIA uznać że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni bezściołowej na działce nr 202/47 k.m. 51 obręb Kościeliska obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) z wyłączeniem wymogów art. 66 ust.1 pkt 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.
Załączniki:
p30042013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.05.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2013, Z dnia: 09.10.2013
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Radłów podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni bezściółkowej" w miejscowości Kościeliska
Załączniki:
skmbt_22313100913160.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.10.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.5.2013, Z dnia: 23.10.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa z przebudową sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku pomiędzy miejscowościami Radłów oraz Biskupskie Drogi"
Załączniki:
skmbt_22313102313230.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.10.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.10.2013 , wersja 1
Numer: G. 6733.2.2013, Z dnia: 07.11.2013
zawiadamiam że w dniu 15.10.2013 r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, Kaleta Tomasz P.P.H.U. „MAXEN ” sp. z o.o. 42-280 Częstochowa ul. Marynarska 21 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego SN i linii kablowej 15 kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN w ramach zadania inwestycyjnego:: „Skablowanie linii napowietrznej SN relacji Olesno-Gorzów na odcinku stanowisko słupowe nr 153 do 273 oraz stanowisko słupowe nr 155 do 160 w obrębie miejscowości Broniec , gmina Olesno i Nowe Karmonki gm. Radłów”
Załączniki:
obwieszczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.11.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.11.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2013, Z dnia: 08.11.2013
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 92, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Radłów zawiadamia, iż został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chlewni bezściołowej” w miejscowości Kościeliska na działce nr 431/15 k.m. 31 obręb Kościeliska.”
Załączniki:
zawiadomienie.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.11.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.4.2013, Z dnia: 14.11.2013
POSTANAWIA SIĘ umorzyć postępowanie Wnioskiem z dnia 18.07.2013r. Biuro Projektowe Ce –SAN, Katarzyna Zielińska – Zawadzka, 46 – 320 Praszka ul. 3 Maja 16 wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie z przebudową sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku pomiędzy miejscowościami Radłów oraz Drogi Biskupskie.
Załączniki:
decyzja 4.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 17.11.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.11.2013 , wersja 1
Numer: G. 6733.3.2013, Z dnia: 13.11.2013
zawiadamiam, że w dniu 30.10.2013 r., na wniosek pełnomocnika TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, Kubik Janusz Zakład Usługowo-Handlowy „ ELEKTROINSTAL” z siedzibą w Radomsku przy ul. Krakowskiej 60 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji transformatorowej SN/nN Wolęcin Folwark oraz linii niskiego napięcia w miejscowości Wolęcin gmina Radłów przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Wolęcin działka nr 51/5, 54/8, 3, 55/11 k.m. 2
Załączniki:
skan.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 13.11.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.11.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.5.2013, Z dnia: 15.11.2013
DECYZJA Umarzam postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie z przebudową sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku pomiędzy miejscowościami Radłów oraz Drogi Biskupskie.
Załączniki:
decyzja 5.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 17.11.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.11.2013 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2013, Z dnia: 03.12.2013
ustalam, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chlewni bezściółkowej” w miejscowości Kościeliska na działce nr 431/15 k. m. 31 obręb Kościeliska w wariancie „ I” inwestycyjnym
Załączniki:
skmbt_22313120413220.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2013 , wersja 1
Numer: G.6733.2.2013, Z dnia: 05.12.2013
zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2013 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.2.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego SN i linii kablowej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej SN w ramach zadania inwestycyjnego „Skablowanie linii napowietrznej SN relacji Olesno – Gorzów na odcinku stanowisko słupowe nr 153 do 273 oraz stanowisko słupowe nr 155 do 160 w obrębie miejscowości Broniec, gmina Olesno i Nowe Karmonki gm. Radłów” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Nowe Karmonki nr: 61, 106, 142/14 283/108, 284/109, 286/109, 354/20 358/20 359/20, 453/20 k.m. 32
Załączniki:
skmbt_22313120614410.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.12.2013 , wersja 2
Numer: G.6733.4.2013, Z dnia: 10.12.2013
zawiadamiam, że w dniu 20.11.2013 r., na wniosek pełnomocnika Gminy Radłów ul. Oleska 3, 46-331 Radłów , Katarzyna Zielińska-Zawadzka zam. Praszka ul. 3 Maja 16 , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie z przebudową sieci wodociągowej Radłów – Biskupskie Drogi przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Biskupice działka nr 1351/423 i 413 k.m. 4 oraz obrębie Radłów działka nr 3 k.m 7 i działka nr 201/61, 203/53, 112/52, 111/52, 145/48 k.m.11
Załączniki:
skmbt_22313121314120.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.12.2013 , wersja 1
Numer: G.6733.3.2013, Z dnia: 18.12.2013
zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2013 roku, została wydana decyzja Nr G.6733.2.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji transformatorowej SN/nN Wolęcin Folwark oraz linii niskiego napięcia miejscowości Wolęcin przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Wolęcin nr: 51/5, 54/8, 55/11 k.m.2
Załączniki:
skmbt_22313121810580.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 19.12.2013 , wersja 1
 1 2 
Początek strony