Informacja (wygasły...)

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych
„TAXUS”
Robert Nowakowski, Tomasz Lisowski
ul. Bukowska 114c/10, 60-397 Poznań
tel/fax. 61-22-11-789, 602-116-948, 602-116-984
NIP 779-19-49-884; REGON: 631035642
e-mail: taxus@wp.pl; www.taxus-poznan.pl
 
 
Poznań 07 lipca 2014r.
 
Urząd Gminy w Radłowie
ul. Oleska 3
46-331 Radłów
 
INFORMACJA
Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 08 lipca 2014r. przystępuje do prac terenowych na terenie Powiatu Oleskiego, Gminy: Gorzów Śląski, Radłów i Rudniki. Opracowanie przygotowywane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Oleśnie. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, stanowiące lasy w rozumieniu Ustawy o lasach, zarówno te ujęte w powszechnej ewidencji gruntów, jak również te uznane za lasy podczas inwentaryzacji na gruncie, które w powszechnej ewidencji gruntów figurują jako inne użytki.
W związku z tym uprzejmie prosimy o poinformowanie sołtysów sołectw na terenie gminy Radłów oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń tak, aby informacja o prowadzonych pracach dotarła do właścicieli lasów. Prosimy również o zamieszczenie informacji o prowadzonych pracach na stronie internetowej gminy Radłów.
W związku z prowadzoną inwentaryzacją wg stanu na gruncie, prosi się właścicieli o uporządkowanie stanu gruntów niefigurujących w ewidencji jako lasy a pokryte drzewostanami pochodzącymi z samosiewów, gdyż w trakcie prac grunty te mogą zostać uznane za lasy zgodnie z definicją określoną w Ustawie o lasach.
Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone do 31 lipca 2014r. W terminie do 31 sierpnia br. projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.
Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski. Kontakt telefoniczny: 602 116 948
Z poważaniem
Tomasz Lisowski

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.07.2014
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.07.2014. Wygasa 09.08.2014. Odsłon 2690
Początek strony