2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 166/XXX/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
Załączniki:
u166_30_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: 164/XXX/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u164_30_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: 167/XXX/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
w sprawie: nadania nazw ulic drogom w Kolonii Biskupskiej.
Załączniki:
u167_30_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2010 , wersja 1
Numer: 169/XXX/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zawarcia porozumienia w celu realizacji inwestycji „Budowa drogi Jastrzygowice - Prosna - Kościeliska „
Załączniki:
u169_30_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2010 , wersja 1
Numer: 165/XXX/2009, Z dnia: 29.12.2009, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.
Załączniki:
u165_30_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 07.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.02.2010 , wersja 1
Numer: 644/2009, Z dnia: 07.12.2009, Zmieniana:  
w sprawie: opinii o prognozie kwoty długu Gminy Radłów
Załączniki:
644_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.01.2010 , wersja 1
Numer: 643/2009, Z dnia: 07.12.2009, Zmieniana:  
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów na 2010 r.
Załączniki:
643_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 14.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.01.2010 , wersja 1
Numer: 163/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Załączniki:
u163_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 26.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.12.2009 , wersja 3
Numer: 157/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana: XXI/113/2008
w sprawie: zmiany uchwały nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Załączniki:
u157_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: 159/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zwolnień z opłaty targowej
Załączniki:
u159_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 12.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2010 , wersja 1
Numer: 158/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości .
Załączniki:
u158_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 12.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2010 , wersja 1
Numer: 160/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  
w sprawie: określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.
Załączniki:
u160_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 12.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.01.2010 , wersja 1
Numer: 162/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 - 2013.
Załączniki:
u162_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.02.2010 , wersja 1
Numer: 161/XXIX/2009, Z dnia: 26.11.2009, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat.
Załączniki:
u161_29_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.02.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.02.2010 , wersja 1
Numer: 152/XXVIII/2009, Z dnia: 28.10.2009, Zmieniana:  
w sprawie: przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Równamy szanse już od przedszkola” POKL.09.01.01-16-016/09.
Załączniki:
u152_09.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 08.11.2009.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.11.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony