Powierzenie obowiązków (wygasły...)

Zarządzenie Nr 0050.125.2020
Wójta Gminy Radłów
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
Na podstawie art. 63 ust. 13 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powierza się pełnienie obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola - Pani Marzannie Kmicie-Zagrodnik na okres 10 miesięcy tj. od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
powrót...
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 25.02.2020
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.02.2020. Wygasa 25.02.2020. Odsłon 111
Początek strony