Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2009. (wygasły...)

WÓJT GMINY RADŁÓW

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)

Ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy na terenie Gminy Radłów.

Szczegóły konkursu dostępne w załączniku (pdf)

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 29.12.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.12.2008. Wygasa 29.01.2009. Odsłon 398, Wersja 1
Początek strony