2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 68/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów
Załączniki:
u_68_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 69/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Radłów
Załączniki:
u_69_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 71/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne
Załączniki:
u_71_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 72/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u_72_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 73/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u_73_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
Numer: 76/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów”
Załączniki:
u76_9_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.10.2019 , wersja 1
Numer: 65/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
u65-9-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.11.2019 , wersja 1
Numer: 66/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u66-9-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.11.2019 , wersja 1
Numer: 67/IX/2019, Z dnia: 23.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u67-9-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 23.10.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.11.2019 , wersja 1
Numer: 57/VIII/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana: IV/21/2018
w sprawie zmiany uchwały nr 21/IV/2018 Rady Gminy Radłów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019
Załączniki:
u57-8-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.09.2019 , wersja 1
Numer: 59/VIII/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
u59-8-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.09.2019 , wersja 1
Numer: 60/VIII/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Załączniki:
u60-8-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.09.2019 , wersja 1
Numer: 61/VIII/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także innych składników wynagradzania
Załączniki:
u61-8-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.09.2019 , wersja 1
Numer: 64/VIII/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Załączniki:
u64-8-2019.pdf
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.09.2019 , wersja 1
Numer: 62/VIII/2019, Z dnia: 11.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienia własności nieruchomości gruntowych położonych w Sternalicach
Załączniki:
u_62_8_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony