Przeszkole Publiczne w Kościeliskach

W 2002r. sieć gminnych przedszkoli uległa przeorganizowaniu. Wcześniej gmina posiadała 6 przedszkoli i 1 oddział zamiejscowy, dziś są tutaj 2 przedszkola, którym podlega 4 oddziałów zamiejscowych.

Publicznemu Przedszkolu w Kościeliskach podlegają oddziały zamiejscowe w :
- Radłowie,
- Nowych Karmonkach.

Adres:
Publiczne Przedszkole w Kościeliskach
Kościeliska 30
46-324 Kościeliska

Dyrektorem Publicznego Przedszkola w Kościeliskach jest mgr Teresa Siwik

Cele, zadania i organizację przedszkola określa Statut Publicznego Przedszkola w Kościeliskach wprowadzony Uchwałą nr 2/2002 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Kościeliskach z dnia 28 sierpnia 2002r.
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010. Odsłon 657, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony