Zawiadomienie o deratyzacji (wygasły...)

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

            Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 art. 4 pkt 6 ( Dz. U. Nr 132 z dnia 20 Listopada 1996 ) ustawy z dnia 1996 o Utrzymaniu czystości i Porządku w gminach oraz rozdziału 9 Uchwały nr 176/XXVII/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 20.09.2017r. przypomina się o corocznej akcji deratyzacji, która przeprowadzona jest w okresie wiosennym ( kwiecień ) i jesiennym ( październik ).

W bieżącym roku wiosenna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie od 21.03.2018 do 15.04.2018r.

1. Akcja polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy

Radłów.

2. Właściciele gospodarstw rolnych i domów jednorodzinnych mogą dokonać deratyzacji ( odmyszania i odszczurzania ) we własnym zakresie zakupując trutkę w sklepach branżowych.

3. Właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zarządcy budynków wielorodzinnych w tym Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązani są zlecić wykonanie prac związanych z deratyzacja specjalistycznej firmie deratyzacyjnej.

4. W okresie wyłożenia trutki do czasu jej usunięcia należy:

a) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki,

b) przygotować teren do akcji poprzez posprzątanie i utrzymywać go w czystości

i porządku

c) w miejscach gdzie wyłożono trutkę umieścić należy nalepki ostrzegające oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem,

d) uniemożliwić dostęp do miejsc wyłożenia trutki zwierzętom i ptactwu domowemu,

e) systematycznie usuwać martwe gryzonie,

f) niezwłocznie zgłaszać w najbliższych placówkach służby zdrowia przypadki zatrucia środkiem biobójczym.


powrót...
Załączniki:
Zawiadomienie
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 21.03.2018
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 10.10.2018. Wygasa 20.04.2018. Odsłon 8268
Wersja : 1 2 
Początek strony