środowisko przyrodnicze

   

Gmina Radłów leży na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Śląsko - Krakowskiej, ściśle w obrębie jej mezoregionów: Progu Woźnickiego i obniżenia Liswarty - Prosny. Teren charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą o zróżnicowanych spadkach podłużnych. Cechą charakterystyczną są wyraźnie zaznaczające się doliny    rzek i cieków.

 

Walory przyrodnicze gminy: 38% powierzchni gminy to lasy, liczne pomniki przyrody, "Góry Ligockie", źródła rzeki Prosny, zbiornik retencyjny w Psurowie oraz stawy na rzece Prośnie, ścieżka rowerowa.

Lasy państwowe, o powierzchni 3969ha, należą administracyjnie do nadleśnictwa Olesno. Stanowią duże, zwarte kompleksy w rejonie miescowości: Boroszów - Chałupki, Dąbrówka - Goniszów, Kościeliska, Wolęcin. Głównym panującym tutaj gatunkiem jest sosna, ale występują takżę: świerki, brzoza, rzadziej dąb, olsza, buk. W Sternalicach znajduje się poletko doświadczalne modrzewia polskiego Polskiej Akademii Nauk. Odnaleźć tutaj można trzy pomniki przyrody, w tym dąb szypułkowy, którego wiek szacowany jest na 250 lat.

Bardzo atrakcyjnym, także pod względem turystycznym, elementem są cieki i zlewiska wodne. W Wolęcinie swoje źródła ma rzeka Prosna, na której w Psurowie wybudowano zbiornik retencyjny oraz na której znajdują się bardzo ciekawe i urokliwe stawy. Dla tych walorów ciekawym tłem są "Góry Ligockie" czyli wzniesienia sięgające w najwyższym miejscu 275m npm.

Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 27.10.2005
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 27.10.2005. Odsłon 712, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony