dane teleadresowe

Urząd Gminy w Radłowie

46-331 Radłów, ul. Oleska 3

tel. 34 359 90 04, -05, -23    fax: 34 359 90 04, -05

e-mail: ug@radlow.pl

Godziny pracy Urzędu

od poniedziałku do czwartku w godzinach 730 do 1530

                           w piątek w godzinach 700 do 1500

 

WYKAZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY RADŁÓW

Lp.

Nazwisko i Imię 

Stanowisko

Telefon kontaktowy-nr wewnętrzny

e-mail

1.

Kierat Włodzimierz 

Wójt Gminy

wew.210

wojt@radlow.pl 

2.

Kus Sylwia 

Sekretarz Gminy

wew.218

s.kus@radlow.pl 

3.

Kopacz Agnieszka 

Skarbnik Gminy

wew.202

skarbnikt@radlow.pl 

4.

Górski Piotr 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Nieruchomości

wew.204

budownictwo@radlow.pl 

5.

Wróbel Jacek

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

wew.209

zam@radlow.pl

przetargi@radlow.pl 

6.

Włoka Daniela 

Zastępca Kierownika USC

wew.219

usc@radlow.pl 

7.

Famuła Dorota 

Starszy Specjalista  ds. Oświaty

wew.212

oswiata@radlow.pl 

8.

Karczewska Halina 

Inspektor ds. obsługi Rady

wew.500

ug@radlow.pl 

9.

Słomkowska Alicja 

Inspektor ds. obywatelskich i zarządzania kryzysowego

wew.215

oc@radlow.pl 

10.

Sobańtka Anna 

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

wew. 23

gk@radlow.pl 

11.

Zaremba Grzegorz 

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

wew.209

nieruchomosci@radlow.pl 

12.

Łazarek Urszula 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej

wew.204

infra@radlow.pl 

13.

Wieczorek Bożena 

Inspektor ds. wymiaru podatku

wew.208

podatki@radlow.pl

14.

Hadam Sandra 

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

wew.211

transport@radlow.pl 

15.

Zawis Józefa 

Inspektor ds. księgowości budżetowej

wew.201

fk@radlow.pl 

16.

Wróbel Bernadeta 

Inspektor ds. księgowości i wynagrodzeń

wew.208

fk@radlow.pl 

17.

Wiatr Gabriela 

Inspektor ds. księgowości i jednostek organizacyjnych

wew.201

fk@radlow.pl 

18.

 Marzec Anna

Podinspektor ds. oświaty

wew.203

fk@radlow.pl 

19.

Karkos Kornelia 

Specjalista ds. księgowości

wew.203

fk@radlow.pl 

20.

 Rabińska Ewa

Pracownik administracyjny-woda

wew.214

 

21.

Rabiński Jerzy

 Konserwator SUW

wew.214

 

22.

Pisula Adrian

 Pomocnik konserwatora SUW

wew.214

 

 

 

Połączenia wewnętrzne do jednostek podległych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.

Imię Nazwisko

Stanowisko

tel. wew

1

Hadam Anetta

kierownik GOPS

206

2

Kierat Brygida

pracownik GOPS

217

3

Lesik Maria

pracownik GOPS

207

4

Sczęść-Owczarska Alina

pracownik GOPS

216

 

   213 - Gminny Ośrodek Kultury

   200 - Gminna Biblioteka Publiczna

 

Apteka Radłów 343599627

Bank Radłów 343599136

Biblioteka 343599130

GOK Radłów 343599141

GOPS Radłów 343599031

GS Radłów 343599144

Poczta Radłów 885900403

 

Wójt Gminy Radłów

przyjmuje Interesnatów w sprawach skarg i wniosków w każdy:

- wtorek   w godz. 1400-1600

- czwartek w godz. 1000-1100

 

numer konta bankowego

B.S. w Zawadzkiem O/Radłów 91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

NIP Urzędu Gminy Radłów 576-12-41-168

NIP Gminy Radłów 576-15-00-457

 

__________________________________________________________________

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

ul. Pielka 21, 46-300 OLESNO tel. 34 359 78 33, -35, -37    fax. 34 359 78 45

http://www.powiatoleski.pl e-mail: starostwo@powiatoleski.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie

ul. Dworcowa 4, 46-300 OLESNO tel. 34 359 79 18, 34 359 78 96 fax. 34 359 79 27 wew. 251

http://www.pupolesno.pl

 

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14, 45-082 OPOLE tel.  77 452 41 25, -126 fax. 77 452 44 78

http://www.opole.uw.gov.pl e-mail:  bok@opole.uw.gov.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole tel.: 77 541 65 10, 77 541 65 11 fax: 77 541 65 12 http://www.umwo.opole.pl e-mail:  umwo@umwo.opole.pl

 

Urząd Skarbowy w Oleśnie ul. Pieloka 21 46-300 Olesno tel.:34 350 44 81, fax. 34 358 24 59

www.bip.izba-skarbowa-opole.biuletyn.info.pl e-mail: us1608@op.mofnet.gov.pl

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

tel. 77 45 37 611, faks 77 45 37 611 wew. 119, e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl

http://www.wfosigw.opole.pl/

Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 15.09.2020
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2020. Odsłon 501, Wersja 8drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony