Gminny Ośrodek Kultury

Uchwałą nr XVIII/63/77 Gminnej Rady Narodowej w Radłowie z dnia 31 marca 1977r. powołano Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie

GOK jest jednostką organizacyjną gminy - posiada własny plan finansowy (jednostka budżetowa)

Dyrektorem GOK w Radłowie jest Renata Gnot

Adres:
GOK Radłów
46-331 Radłów
ul. Lipowa 4
Tel. (34) 3599141

Cele i zadania Ośrodka Kultury:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,
3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
5. kształtoanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
6. zespołowe uczestnictwo w kulturze oraz różnorodne formy edukacji kulturalnej,
organizowanie imprez kulturalnych,
prowadzenie działalności metodycznej.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Gminna Orkiestra Dęta. Dyrygentem orkiestry jest Wiesław Napieraj.
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.01.2010
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2010. Odsłon 723, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony