Deratyzacja jesień 2014 (wygasły...)

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 art. 4 pkt 6 ( Dz. U. Nr 132 z dnia 20 Listopada 1996 ) ustawy z dnia 1996 o Utrzymaniu czystości i Porządku w gminach oraz rozdziału 9 Uchwały nr 149/XXI/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 05.06.2013r. przypomina się o corocznej akcji deratyzacji, która przeprowadzona jest w okresie wiosennym ( marzec - kwiecień) i jesiennym ( wrzesień - październik).
W bieżącym roku jesienna akcja deratyzacyjna na terenie Gminy Radłów przeprowadzona będzie we wrześniu i październiku od 29.09.2014 do 13.10.2014r.
1. Akcja polega na jednorazowym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Radłów.
2. Właściciele gospodarstw rolnych i domów jednorodzinnych mogą dokonać deratyzacji ( odmyszania i odszczurzania ) we własnym zakresie zakupując trutkę w sklepach branżowych.
3. Właściciele obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zarządcy budynków wielorodzinnych w tym Wspólnoty Mieszkaniowe zobowiązani są zlecić wykonanie prac związanych z deratyzacja specjalistycznej firmie deratyzacyjnej.
4. W okresie wyłożenia trutki do czasu jej usunięcia należy:
a) pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki,
b) przygotować teren do akcji poprzez posprzątanie i utrzymywać go w czystości i porządku
c) w miejscach gdzie wyłożono trutkę umieścić należy nalepki ostrzegające oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem,
d) uniemożliwić dostęp do miejsc wyłożenia trutki zwierzętom i ptactwu domowemu,
e) systematycznie usuwać martwe gryzonie,
f) niezwłocznie zgłaszać w najbliższych placówkach służby zdrowia przypadki zatrucia środkiem biobójczym.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.09.2014
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.09.2014. Wygasa 24.10.2014. Odsłon 2690
Wersja : 1 2 
Początek strony