2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 216/XXXV/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.
Załączniki:
SKMBT_22318071908070.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.06.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.07.2018 , wersja 1
Numer: 220/XXXV/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne.
Załączniki:
u220-35-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.06.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.07.2018 , wersja 1
Numer: 218/XXXV/2018, Z dnia: 27.06.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
Załączniki:
u218-35-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.06.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.07.2018 , wersja 1
Numer: 223/XXXVI/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
Załączniki:
u223_36_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 225/XXXVI/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego
Załączniki:
u225_36_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 227/XXXVI/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Radłów miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Załączniki:
u227_36_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 228/XXXVI/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
u228_36_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 226/XXXVI/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radłów
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 224/XXXVI/2018, Z dnia: 17.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.09.2018 , wersja 1
Numer: 230/XXXVII/2018, Z dnia: 27.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie odwołania skarbnika gminy
Załączniki:
u230-37-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 231/XXXVII/2018, Z dnia: 27.09.2018, Zmieniana:  
w sprawie powołania skarbnika gminy
Załączniki:
u231-37-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 229/XXXVII/2018, Z dnia: 27.09.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
Załączniki:
u229_37_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.09.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2018 , wersja 1
Numer: 232/XXXVIII/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana: XXX/195/2017
w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.
Załączniki:
u232-38-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.10.2018 , wersja 1
Numer: 233/XXXVIII/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u233-38-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.10.2018 , wersja 1
Numer: 234/XXXVIII/2018, Z dnia: 18.10.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u234-38-2018.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 18.10.2018.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.10.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony