Podatki i Opłaty

Podatki i Opłaty

Można dokonywać wpłat za:

wodę, ścieki, podatki, opłaty skarbowe, czynsz najmu lokali użytkowych i mieszkalnych

na konto bankowe B.S. w Zawadzkiem O/Radłów

91 8909 1045 2004 0000 0013 0001

 
Obowiązujące stawki podatku od nieruchomości, środków transportu a także opłaty za wodę ścieki i odpady.

Zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.6.1.2019 z dnia 27 lutego 2019 roku Wód Polskich  i Uchwałą Rady Gminy Radłów nr 43/VI/2019 z dnia 27 marca 2019r.  z dniem 27 marca 2020 roku na terenie gminy Radłów obowiązują następujące ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

  • Dostarczoną wodę                                       -   3,54 zł/m3
  • Odbiór ścieków                                             -   7,80 zł/m3
  • Opłata abonamentowa                                -   3,74 zł/m-c
  • Opłata abonamentowa za drugi licznik     -   1,45 zł/m-c

Podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT wysokości 8%

Uchwała nr 66/IX/2019, z dnia: 23.10.2019, w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Uchwała nr 67/IX/2019, z dnia: 23.10.2019, w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 87/XI/2019, z dnia: 30.12.201, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie Gminy Radłów

Uchwała nr 102/XIII/2020, z dnia: 29.04.2020, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała nr 99/XIII/2020, z dnia: 29.04.2020, w sprawie zwolnienia niektórych przedsiębiorców od podatku od nieruchomości

Informacja wytworzona przez Sylwia Kus dnia 12.05.2020
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.05.2020. Odsłon 1248, Wersja 28drukuj
Wersja : lewy  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Początek strony