2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 133/XVIII/2012, Z dnia: 19.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
budzet2013.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.03.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.03.2013 , wersja 1
Numer: 131/XVIII/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u131_18_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 132/XVIII/2012, Z dnia: 19.12.2012, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załączniki:
wpf_132_18_2012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.01.2013 , wersja 1
Numer: 691/2012, Z dnia: 11.12.2012, Zmieniana:  
Uchwała RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów
Załączniki:
skmbt_22313011513070.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 124/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Załączniki:
akt124_17_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.12.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.12.2012 , wersja 1
Numer: 125/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Załączniki:
akt125_17_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.12.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.12.2012 , wersja 1
Numer: 123/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u123_17_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 126/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie wybory metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Załączniki:
akt126.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 127/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załączniki:
akt127.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 128/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Załączniki:
akt128.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 130/XVII/2012, Z dnia: 21.11.2012, Zmieniana:  
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Załączniki:
u130_17_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.05.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.05.2013 , wersja 1
Numer: 122/XVI/2012, Z dnia: 25.10.2012, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy.
Załączniki:
u122_16_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 02.11.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.11.2012 , wersja 1
Numer: 116/XVI/2012, Z dnia: 25.10.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u116_16_12.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.01.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.01.2013 , wersja 1
Numer: 106/XV/2012, Z dnia: 06.09.2012, Zmieniana: XI/73/2011
w sprawie zmiany uchwały nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
Załączniki:
u106152012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
Numer: 107/XV/2012, Z dnia: 06.09.2012, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Załączniki:
u107152012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony