informacja o gminie

  Gmina Radłów jest gminą wiejską, położoną w powiecie oleskim, w północno - wschodniej części województwa opolskiego.

  W skład administracyjny gminy wchodzi 12 miejscowości skupione w 9 sołectwach: Biskupice, Kolonia Biskupska, Kościeliska, Ligota Oleska, Radłów, Sternalice, Nowe Karmonki, Wichrów, Wolęcin.

Gmina graniczy od wschodu z gminą Krzepice, od południa i zachodu z gminą Olesno, od północy z gminami Gorzów Śląski i Rudniki. Granica wschodnia z gminą Krzepice jest jednocześnie granicą administracyjną województw: opolskiego i śląskiego.

 Pod względem geograficznym gmina leży na Wyżynie Woźnicko - Wieluńskiej, będącej częścią Wyżyny Śląsko - Krakoweskiej. Jej obszar zajmuje powierzchnię 117km2 , co stanowi 0,12 % powierzchni województwa opolskiego.

Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 17.07.2006
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 17.07.2006. Odsłon 1995, Wersja 5drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony