2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: G6220.1.2016, Z dnia: 08.12.2016
Obwieszczenie o decyzji odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Radłów z dnia 21.12.2012 r. KB.III.7624-1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych w miejscowościach: Kościeliska, Ligota Oleska, Wolęcin i Biskupice Gmina Radłów, woj. opolskie
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 08.12.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 08.12.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.1.2016, Z dnia: 14.11.2016
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dwudziestu stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz dwudziestu elektrowni wiatrowych w miejscowościach: Kościeliska, Ligota Oleska, Wolęcin i Biskupice Gmina Radłów, woj. Opolskie, zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Radłów z dnia 21.12.2012r., nr KB.III.7624-1/2010
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 14.11.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 14.11.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.3.2016, Z dnia: 02.11.2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno"
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 02.11.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 02.11.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.6.2016, Z dnia: 07.10.2016
G.6220.6.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ” Podłączeniu studni nr 4 na ujęciu wody podziemnej z utworów dolnej jury w Biskupicach” na działce nr 825 obręb Biskupice
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 07.10.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 07.10.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.3.2016, Z dnia: 29.09.2016
Obwieszczenia Burmistrza Gorzowa Ślaskiego w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno" Obwieszczenia w załaczeniu
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 29.09.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 29.09.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.6.2016, Z dnia: 15.09.2016
G.6220.6.2016 POSTANOWIENIE o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Podłączeniu studni nr 4 na ujęciu wody podziemnej z utworów dolnej jury w Biskupicach” na działce nr 825 obręb Biskupice. Treść postanowienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Załączniki:
postanowienie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 15.09.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 15.09.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.4.2016, Z dnia: 12.09.2016
G.6220.4.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obwieszczenia i decyzja stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 12.09.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 12.09.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.3.2016, Z dnia: 30.08.2016
G.6220.3.2016 Obwieszczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno". Obwieszczenie w załączeniu
Załączniki:
obwieszczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 30.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 30.08.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2016, Z dnia: 25.08.2016
G.6220.2.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji pn"Przebudowa drogi powiatowej nr 1934O DW487-Kolonia Biskupska-Radłów-Wichrów -gr. woj Śląskiego/Krzepice/ bez włączania do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 25.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 25.08.2016 , wersja 2
Numer: G.6220.4.2016, Z dnia: 25.08.2016
G.6220.4.2016 Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn; "Przebudowa drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska".
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 25.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 25.08.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.6.2016, Z dnia: 23.08.2016
G.6220.6.2016 ZAWIADOMIENIE o WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn.:„Podłączenie studni nr 4 na ujęciu wody podziemnej z utworów dolnej jury w Biskupicach” na działce nr 825 obręb Biskupice.
Załączniki:
zawiadomienie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 23.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 23.08.2016 , wersja 1
Numer: G. 6733.4.2016, Z dnia: 16.08.2016
OBWIESZCZENIE zawiadamiam, że w dniu 18.07.2016 r., na wniosek Gminy Radłów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej działka nr 716, 125 i 708 k.m. 3 obręb Sternalice.
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: G. 6733.4.2016, Z dnia: 16.08.2016
Zawiadamiam, że w dniu 18.07.2016 r., na wniosek Wójta Gminy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice działka nr 716, 125 i 708 k.m. 3 obręb Sternalice
Informacja wytworzona przez Piotr Górski dnia 16.08.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 16.08.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.2.2016, Z dnia: 04.08.2016
G.6220.2.2016 Obwieszczenie w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O DW487-Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów - gr. woj. Śląskiego /Krzepice/ bez włączenia do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 487" Treść obwieszczenia w załączeniu.
Załączniki:
obwieszczenie wyc..pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 04.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 04.08.2016 , wersja 1
Numer: G.6220.4.2016, Z dnia: 01.08.2016
G.6220.4.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Radłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi powiatowej nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska”
Załączniki:
owieszczenie.pdf
Informacja wytworzona przez Jacek Wróbel dnia 01.08.2016.
Opublikowana przez Jacek Wróbel dnia 01.08.2016 , wersja 1
 1 2 
Początek strony