2010 wnioski i obwieszczenia

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: KB.III.7624-1/2010, Z dnia: 21.01.2010
wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów przez WINDPROJEKT Sp. z o. o. ul. Królowej Jadwigi, 88-100 Inowrocław, zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego: szczegóły w załączniku PDF
Załączniki:
obw101.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.01.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.01.2010 , wersja 2
Numer: KB.III.7624-3-2010, Z dnia: 02.03.2010
wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 01.03.2010r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA – MAR” ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) w miejscowości. Kolonia Biskupska
Załączniki:
kbiii7624-3-2010.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 02.03.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.03.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-2/2010, Z dnia: 21.04.2010
zawiadamiam że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 14.04.2010r. przez Pana Karola Książek, Kościeliska 17, 46-324 Kościeliska zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni tuczników na wysokiej ściółce i dwóch silosow zbożowych BIN 100 WR na działkach nr 202/47, 184/45 k.m. 51 obręb Kościeliska.
Załączniki:
z_iii_7624_2_10.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.04.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.04.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624 -4/2010, Z dnia: 28.06.2010
zawiadamiam, że na wniosek złożony w Urzędzie Gminy Radłów w dniu 23.06.2010r. przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRA – MAR” ul. Częstochowska 6/4, Lubliniec działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1934 O (DW 487 – Kol. Biskupska –Radłów – Wichrów –gr. woj. Śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do km 8 +755 w miejscowości Kolonia Biskupska i Radłów. Szczegóły w załączniku PDF.
Załączniki:
kb_iii_7624-4 _2010.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.06.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.06.2010 , wersja 1
Numer: KB.III.7624-2/2010, Z dnia: 29.12.2010
podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie chlewni tuczników na wysokiej ściółce dwóch silosów zbożowych BIN 100WR ”
Załączniki:
obw_7624_2_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.12.2010 , wersja 1
Początek strony