Decyzje środowiskowe

Wójt Gminy wydaje decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Wniosek o wydanie stosownej decyzji (wraz z krótką charakterystyką przedsięwięcia) składa się w Urzędzie Gminy w Radłowie, pok. nr u p. Jacka Wróbla.

Następnie Wójt zwraca się do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu.

  1. w przypadku kiedy raport nie jest konieczny wójt wydaje postanowienie, w którym stwierdza brak potrzeby sporządzenia raportu; następnie występuje z wnioskiem do starosty i powiatowego inspektora sanitarnego o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. w przypadku gdy raport jest konieczny wójt w drodze postanowienia nakazuje sporządzenie raportu i określa jego zakres; inwestor dołącza do wniosku raport w zakresie zgodnym z postanowieniem; następnie wójt podaje do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu i możliwości składania uwag i wniosków, a w następstwie wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 10.08.2006
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 10.08.2006. Odsłon 461, Wersja 1drukuj
 
Początek strony