2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0151/176/2010, Z dnia: 25.11.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z176_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 0151/175/2010, Z dnia: 15.11.2010
w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
z175_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 0151/174/2010, Z dnia: 15.11.2010
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2011.
Załączniki:
z174_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 0151/168/2010, Z dnia: 22.10.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z168_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 0151/166/2010, Z dnia: 14.10.2010
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2010 roku.
Załączniki:
z166_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 0151/163/2010, Z dnia: 30.09.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z163_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 01151/162/2010, Z dnia: 21.09.2010
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Radłów
Załączniki:
z151_162.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 0151/159/2010, Z dnia: 17.09.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z151_159.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 0151/156/2010, Z dnia: 11.08.2010
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Załączniki:
z151_156.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 0151/154/2010, Z dnia: 23.07.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z154_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/153/2010, Z dnia: 20.07.2010
w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu
Załączniki:
z153_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/150/2010, Z dnia: 19.07.2010
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z150_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/151/2010, Z dnia: 19.07.2010
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z151_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/152/2010, Z dnia: 19.07.2010
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
z152_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2010 , wersja 1
Numer: 0151/145/2010, Z dnia: 18.06.2010
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2010.
Załączniki:
z0151_145_10.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.07.2010 , wersja 1
 1 2 
Początek strony