2007

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0151/48/2008, Z dnia: 15.05.2008
w sprawie: dokonania zmian budżetu na rok 2008.
Załączniki:
zarz_0151_48_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 25.05.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.05.2008 , wersja 1
Numer: 0152/21/2007, Z dnia: 17.12.2007
w sprawie: udziału w kwartalnym treningu systemu wykrywania i alarmowania.
Załączniki:
z152_21_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.01.2008 , wersja 1
Numer: 0152/20/2007, Z dnia: 14.12.2007
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - spisu z natury w Urzędzie Gminy Radłów.
Załączniki:
z152_20_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.01.2008 , wersja 1
Numer: 0152/19 /2007, Z dnia: 13.11.2007
zmieniające zarządzenie Nr 0152/27/2005 Wójta Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niestanowiącego własności Gminy Radłów we władaniu Urzędu Gminy Radłów lub innych jednostek organizacyjnych tej Gminy w podróży służbowej pracowników Urzędu Gminy lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Załączniki:
z152_19_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.01.2008 , wersja 1
Numer: 0151/34/2007, Z dnia: 05.11.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
z0151_34_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.11.2007 , wersja 1
Numer: 0151/30/2007, Z dnia: 08.10.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
z0151_30_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 09.11.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.11.2007 , wersja 1
Numer: 0151/28/2007, Z dnia: 28.09.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
z151_28_7.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.10.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2007 , wersja 1
Numer: 0152/17/2007, Z dnia: 10.09.2007
w sprawie: przeprowadzenia przeglądów technicznych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Radłów
Załączniki:
z152_17_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.01.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.01.2008 , wersja 1
Numer: 0152/16/2007, Z dnia: 29.08.2007
w sprawie: Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy Radłów.
Załączniki:
z152_16_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
Numer: 0151/24/2007, Z dnia: 29.08.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
z151_24_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
Numer: 0151/24/2007, Z dnia: 29.08.2007
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2007.
Załączniki:
z151_24_7.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.10.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.10.2007 , wersja 1
Numer: 0151/22/2007, Z dnia: 23.08.2007
w sprawie: przedłużenia powierzenia Pani Annie Macioł stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach.
Załączniki:
z151_22_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
Numer: 0151/19/2007, Z dnia: 23.08.2007
w sprawie: przedłużenia powierzenia Pani Katarzynie Jędrak stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach.
Załączniki:
z151_19_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
Numer: 0151/18/2007, Z dnia: 23.08.2007
w sprawie: przedłużenia powierzenia Panu Leszkowi Barteli stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Radłowie.
Załączniki:
z151_18_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
Numer: 0151/20/2007, Z dnia: 23.08.2007
w sprawie: przedłużenia powierzenia Pani Teresie Siwik stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kościeliskach.
Załączniki:
z151_20_07.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 05.09.2007.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.09.2007 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony