2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 0050.7.2015, Z dnia: 21.01.2015
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2015 roku.
Załączniki:
z50_7_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.9.2015, Z dnia: 23.01.2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony osób i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z5092015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.01.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.01.2015 , wersja 1
Numer: 0050.10.2015, Z dnia: 23.01.2015
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50102015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 29.01.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 29.01.2015 , wersja 1
Numer: 0050.11.2015, Z dnia: 28.01.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_11_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.14.2015, Z dnia: 04.02.2015
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.02.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.02.2015 , wersja 1
Numer: 0050.15.2015, Z dnia: 10.02.2015
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.02.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.02.2015 , wersja 1
Numer: 0050.16.2015, Z dnia: 11.02.2015
w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
z50162015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.02.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.02.2015 , wersja 1
Numer: 0050.19.2015, Z dnia: 20.03.2015
w sprawie udzielenia nieoprocentowanej krótkoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Sympatyków Wsi Wichrów.
Załączniki:
z50_19_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.20.2015, Z dnia: 23.03.2015
w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową
Załączniki:
z50_20_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.21.2015, Z dnia: 25.03.2015
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.23.2015, Z dnia: 30.03.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015
Załączniki:
z50_23_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.25.2015, Z dnia: 13.04.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50252015.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.04.2015 , wersja 1
Numer: 0050.28.2015, Z dnia: 27.04.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_28_15.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.05.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.05.2015 , wersja 1
Numer: 0050.32.2015, Z dnia: 07.05.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_32_15.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.06.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.06.2015 , wersja 1
Numer: 0050.34.2015, Z dnia: 21.05.2015
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2015.
Załączniki:
z50_34_15.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 18.06.2015.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.06.2015 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony