2020

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.111.2020, Z dnia: 10.01.2020
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 10.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.115.2020, Z dnia: 24.01.2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach podczas jego nieobecności
Załączniki:
50_115_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2020 , wersja 1
Numer: 0050.116.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach
Załączniki:
z50_116_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.118.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
50_118_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.02.2020 , wersja 1
Numer: 0050.119.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
z50_119_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.120.2020, Z dnia: 29.01.2020
w sprawie zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku
Załączniki:
z50_120_2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 29.01.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2020 , wersja 1
Numer: 0050.125.2020, Z dnia: 25.02.2020
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach nauczycielowi tego przedszkola
Załączniki:
z50-125-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Famuła dnia 25.02.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 27.02.2020 , wersja 1
Numer: 0050.129.2020, Z dnia: 06.03.2020
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
z50-129-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 0050.131.2020, Z dnia: 27.03.2020
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019
Załączniki:
z_50-131-2020-sig.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 27.03.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 0050.132.2020, Z dnia: 02.04.2020
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2020 roku
Załączniki:
z50-132-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 02.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 0050.136.2020, Z dnia: 16.04.2020
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
z50-136-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 16.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 0050.138.2020, Z dnia: 20.04.2020
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
z50-138-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 20.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 0050.140.2020, Z dnia: 28.04.2020
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
Załączniki:
z50-140-2020.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 28.04.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.05.2020 , wersja 1
Numer: 0050.144.2020, Z dnia: 14.05.2020
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 14.05.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.07.2020 , wersja 1
Numer: 0050.146.2020, Z dnia: 29.05.2020
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2020
Informacja wytworzona przez Agnieszka Kopacz dnia 29.05.2020.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.07.2020 , wersja 1
 1 2 
Początek strony