2013

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 178/XXVII/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Załączniki:
u_178_27_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2014 , wersja 1
Numer: 181/XXVII/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
Załączniki:
budzet_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2014 , wersja 1
Numer: 179/XXVII/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana: XVIII/133/2012
w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
u_179_27_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2014 , wersja 1
Numer: 180/XXVII/2013, Z dnia: 30.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u_180_27_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 655/I/2013, Z dnia: 12.12.2013, Zmieniana:  
w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów
Załączniki:
skmbt_22314011013010.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 10.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.01.2014 , wersja 1
Numer: 174/XXVI/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana: XVIII/133/2012
w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
Załączniki:
akt1742613.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2013 , wersja 1
Numer: 175/XXVI/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Radłów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
Załączniki:
u175_26_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.12.2013 , wersja 1
Numer: 177/XXVI/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana: XXIV/165/2013
w sprawie zmiany uchwały nr 165/XXIV/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Załączniki:
akt1772613.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 06.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2013 , wersja 1
Numer: 176/XXVI/2013, Z dnia: 27.11.2013, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radłów oraz wysokości dopłat
Załączniki:
skmbt_22313120612380.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.12.2013 , wersja 1
Numer: 173/XXV/2013, Z dnia: 24.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich zlokalizowanych w budynkach stanowiących własność Gminy Radłów
Załączniki:
skmbt_22313120308180.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.12.2013 , wersja 1
Numer: 169/XXV/2013, Z dnia: 24.10.2013, Zmieniana: XVIII/133/2012
w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013
Załączniki:
u169.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.12.2013 , wersja 1
Numer: 170/XXV/2013, Z dnia: 24.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u170.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.12.2013 , wersja 1
Numer: 171/XXV/2013, Z dnia: 24.10.2013, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u171.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.12.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.12.2013 , wersja 1
Numer: 172/XXV/2013, Z dnia: 24.10.2013, Zmieniana: XVIII/132/2012
w sprawie zmiany uchwały nr 132/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Załączniki:
u172_25_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 07.04.2014 , wersja 1
Numer: 163/XXIV/2013, Z dnia: 22.08.2013, Zmieniana: XVIII/133/2012
w sprawie zmiany uchwały nr 133/XVIII/2012 Rady Gminy Radłów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013.
Załączniki:
u163_24_13.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.09.2013.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.09.2013 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony