Przetarg nieograniczony (wygasły...)

Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi do budynków mieszkalnych nr 158, 158a i 158b w Kolonii Biskupskiej.
W załącznikach do pobrania dokumentacja przetargowa w formacie Acrobat Reader:
- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Załącznik nr.1 Formularz ofertowy
- Załącznik nr.2 Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej
- Załącznik nr.3 Oświadczenie o spełnieniu warunków
- Załącznik nr.4 Wykaz wykonanych robót
- Załącznik nr.5 Wzór umowy
- Załącznik nr.6 Przedmiar robót

powrót...
Informacja wytworzona przez Justyna Barcz dnia 04.08.2006
Opublikowana przez Justyna Barcz dnia 04.08.2006. Wygasa 22.08.2006. Odsłon 437, Wersja 1
Początek strony