OGŁOSZENIE (wygasły...)

Radłów, dnia 24.07.2012 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie:

- przetargu ustnego nieograniczonego dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 706, karta mapy 1 obręb Radłów, o łącznej powierzchni 0,0622 ha.

Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 14.08.2012 roku.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 13.08.2012
Opublikowana przez Edward Kała dnia 13.08.2012. Wygasa 13.09.2012. Odsłon 280, Wersja 1
Początek strony