2012

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050.55.2012, Z dnia: 05.01.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.56.2012, Z dnia: 05.01.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 08.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 08.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.61.2012, Z dnia: 16.01.2012
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z506112_zdrowie.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.62.2012, Z dnia: 16.01.2012
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z506212_sport.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 18.01.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 18.01.2012 , wersja 1
Numer: 0050.67.2012, Z dnia: 14.02.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z506712.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.03.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.03.2012 , wersja 1
Numer: 0050.85.2012, Z dnia: 10.07.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50852012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.86.2012, Z dnia: 13.07.2012
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Gminy Radłów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z508612.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 15.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.71.2012, Z dnia: 06.04.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z50712012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.75.2012, Z dnia: 26.04.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z50752012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.77.2012, Z dnia: 15.05.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z50772012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.79.2012, Z dnia: 06.06.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z50792012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.83.2012, Z dnia: 29.06.2012
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2012.
Załączniki:
z50832012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.82.2012, Z dnia: 25.06.2012
w sprawie przekazania czasowo wolnych środków budżetowych na lokatę terminową.
Załączniki:
z50822012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.87.2012, Z dnia: 17.07.2012
w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu.
Załączniki:
z50872012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 23.07.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 23.07.2012 , wersja 1
Numer: 0050.57.2012, Z dnia: 09.01.2012
w sprawie wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej do spraw przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
Załączniki:
z50572012.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.09.2012.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.09.2012 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony