Ogłoszenie (wygasły...)

Radłów, dnia 30.07.2014 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Radłów ogłasza, że w siedzibie Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3 na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie:

bezprzetargowym - dot. nieruchomości gruntowej, położonej w Ligocie Oleskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka numer 363/1, karta mapy 2, o łącznej powierzchni 0,6473 ha
bezprzetargowym - dot. nieruchomości gruntowej, położonej w Ligocie Oleskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka numer 363/2, karta mapy 2, o łącznej powierzchni 0,0575 ha

Z wykazem można się zapoznać w terminie 21 dni od daty wywieszenia tj. do dnia 21.08.2014 roku.

 

 

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 30.07.2014
Opublikowana przez Edward Kała dnia 30.07.2014. Wygasa 30.08.2014. Odsłon 2690
Początek strony