2015

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/1
Obszar województwo opolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 23:00 dnia 05.11.2015 do godz. 09:00 dnia 06.11.2015
Przebieg Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej
widzialność do 100 m.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Edyta Socha
Godzina i data wydania godz. 22:20 dnia 05.11.2015
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 woj.opolskie od 23:00/05.11 do 09:00/06.11.2015
widzialnosc 100 m
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA opolskie, silna mgła w nocy 05/06.11 i rano 06.11 ograniczenie
widzialności do 100 m.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
51-616 Wrocław ul. Parkowa 30
tel: 071-320-01-50, fax: 071-348-73-37
email: meteo.wroclaw@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 11.09.2015
Opublikowana przez Alicja Słomkowska dnia 06.11.2015. Odsłon 417, Wersja 82drukuj
Wersja : lewy  79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89  z 93  prawy
Początek strony