2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 76/XIV/2008, Z dnia: 24.04.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u76_14_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 71/XIII/2008, Z dnia: 20.02.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
z_71_13_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 73/XIII/2008, Z dnia: 20.02.2008, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczególne warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów.
Załączniki:
u_73_13_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 15.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 15.06.2008 , wersja 1
Numer: 81/XV/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u81_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: 82/XV/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2007.
Załączniki:
u82_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: 83/XV/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Radłów.
Załączniki:
u83_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: 84/XV/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Radłów.
Załączniki:
u84_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: 85/XV/2008, Z dnia: 11.06.2008, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących sołtysom sołectw utworzonych na terenie Gminy Radłów.
Załączniki:
u85_6_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 22.06.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.06.2008 , wersja 1
Numer: 86/XVI/2008, Z dnia: 30.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u_86_16_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008 , wersja 1
Numer: 87/XVI/2008, Z dnia: 30.07.2008, Zmieniana:  
w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice”.
Załączniki:
u_87_16_08.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.08.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.08.2008 , wersja 1
Numer: 93/XVII/2008, Z dnia: 17.09.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u93_17_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 95/XVIII/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana: XII/66/2007
w sprawie: zmiany uchwały nr 66/XII/2007 Rady Gminy w Radłowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2008.
Załączniki:
u95_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 10.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.11.2008 , wersja 1
Numer: 98/XVIII/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana:  
w sprawie: wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.
Załączniki:
u_98_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 30.10.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 14.11.2008 , wersja 2
Numer: 96/XVIII/2008, Z dnia: 30.10.2008, Zmieniana:  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Radłów na lata 2009 – 2013.
Załączniki:
u96_18_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.11.2008 , wersja 1
Numer: 100/XIX/2008, Z dnia: 12.11.2008, Zmieniana:  
w sprawie współdziałania z Gminą Gorzów Śląski i Gminą Praszka w celu wspólnej realizacji Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygiełdów, Praszka ul. Pilawy, Jastrzygowice, Gorzów Śląski ul. Oleska oraz Kościeliska”.
Załączniki:
u_100_19_8.pdf
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 21.11.2008.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 21.11.2008 , wersja 1
 1 2 
Początek strony