2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  
Numer: 195/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia.
Załączniki:
u195_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 196/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów
z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
na rok 2010.
Załączniki:
u196_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 197/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie".
Załączniki:
u197_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 198/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Załączniki:
u198_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 199/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Radłów nieruchomości gruntowych.
Załączniki:
u199_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 200/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia Gminy Radłów do projektu: „Gmina Radłów miejscem ludzi aktywnych" nr POKL .07.03.00-16-129/09
Załączniki:
u200_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 201/XXXV/2010, Z dnia: 02.09.2010, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Załączniki:
u201_35.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.10.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.10.2010 , wersja 1
Numer: 203/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u203_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 204/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Załączniki:
u204_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 205/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Załączniki:
u205_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 206/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Załączniki:
u206_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 209/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Radłów położonej w Kościeliskach w bezpłatne użytkowanie na okres 10 lat na rzecz OSP Kościeliska
Załączniki:
u209_36_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 210/XXXVI/2010, Z dnia: 27.10.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Radłów wraz z udziałem w współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie, na lokal użytkowy stanowiący własność Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Radłowie wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radłowie.
Załączniki:
u210_36_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 25.11.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 25.11.2010 , wersja 1
Numer: 211/XXXVII/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana: XXX/165/2009
w sprawie: zmiany uchwały nr 165/XXX/2009 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010.

Załączniki:
u211_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 05.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 05.12.2010 , wersja 1
Numer: 213/XXXVII/2010, Z dnia: 10.11.2010, Zmieniana:  
w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Załączniki:
u213_10.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.12.2010.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony