2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: 133/XXI/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u133-21-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2017 , wersja 1
Numer: 138/XXI/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów
Załączniki:
u138-21-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2017 , wersja 1
Numer: 135/XXI/2016, Z dnia: 27.12.2016, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017
Załączniki:
budzet-2017.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 27.12.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 11.01.2017 , wersja 1
Numer: 453/2016, Z dnia: 01.12.2016, Zmieniana:  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów
Załączniki:
SKMBT_22316120614020.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2016 , wersja 1
Numer: 616/2016, Z dnia: 01.12.2016, Zmieniana:  
Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Radłów
Załączniki:
SKMBT_22316120614021.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 01.12.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 06.12.2016 , wersja 1
Numer: 129/XX/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.11.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2016 , wersja 1
Numer: 131/XX/2016, Z dnia: 30.11.2016, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 30.11.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.12.2016 , wersja 1
Numer: 123/XIX/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u123-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 124/XIX/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
Załączniki:
u124-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 125/XIX/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u125-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 28.10.2016 , wersja 1
Numer: 127/XIX/2016, Z dnia: 26.10.2016, Zmieniana:  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radłów
Załączniki:
u127-19-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 26.10.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 02.11.2016 , wersja 1
Numer: 119/XVIII/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana: XII/82/2015
w sprawie zmiany uchwały nr 82/XII/2015 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2016
Załączniki:
u119-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 2
Numer: 117/XVIII/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu
Załączniki:
u117-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: 118/XVIII/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.
Załączniki:
u118-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
Numer: 121/XVIII/2016, Z dnia: 28.09.2016, Zmieniana:  
w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
Załączniki:
u121-18-2016.pdf
Informacja wytworzona przez Jolanta Leszcz dnia 28.09.2016.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 10.10.2016 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony