2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA
Numer: 0050. 246.2014, Z dnia: 27.11.2014
w sprawie wyznaczenia nauczycieli z Gminy Radłów do składów Gminnych Komisji Konkursowych dla przeprowadzenia II etapu eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych w Gimnazjach w Gorzowie Śląskim i w Radłowie
Załączniki:
z502462014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 04.12.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 04.12.2014 , wersja 1
Numer: 0050.181.2014, Z dnia: 03.01.2014
w sprawie ustalenia wysokości stawki za najem świetlic wiejskich, kwoty zwrotu za zużycie mediów oraz określenia kaucji stanowiącej zabezpieczenie roszczenia wynajmującego z tytułu najmu i szkód powstałych podczas najmu
Załączniki:
z501812014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 31.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 31.01.2014 , wersja 1
Numer: 0050.182.2014, Z dnia: 09.01.2014
w sprawie ustalenia planów finansowych budżetu Gminy na rok 2014.
Załączniki:
z0050_182_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.183.2014, Z dnia: 17.01.2014
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50_183_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.01.2014 , wersja 1
Numer: 0050.184.2014, Z dnia: 17.01.2014
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z budżetu Gminy Radłów na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy.
Załączniki:
z50_184_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 22.01.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 22.01.2014 , wersja 1
Numer: 0050.185.2014, Z dnia: 23.01.2014
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.
Załączniki:
z50_185_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.03.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.03.2014 , wersja 1
Numer: 0050.186.2014, Z dnia: 23.01.2014
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2014
Załączniki:
z0050_186_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.187.2014, Z dnia: 30.01.2014
w sprawie: dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.
Załączniki:
z50_187_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 24.03.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 24.03.2014 , wersja 1
Numer: 0050.188.2014, Z dnia: 30.01.2014
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2014.
Załączniki:
z0050_188_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.189.2014, Z dnia: 26.02.2014
w sprawie dokonania zmian w planach finansowych budżetu Gminy na rok 2014.
Załączniki:
z0050_189_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.190.2014, Z dnia: 03.03.2014
w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
Załączniki:
z0050_190_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 09.04.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 09.04.2014 , wersja 1
Numer: 0050.191.2014, Z dnia: 25.03.2014
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013.
Załączniki:
z50_191_14.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 20.08.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 20.08.2014 , wersja 1
Numer: 0050.194.2014, Z dnia: 31.03.2014
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.
Załączniki:
z50_194_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.05.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.05.2014 , wersja 1
Numer: 0050.198.2014, Z dnia: 24.04.2014
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.
Załączniki:
z50_198_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 12.05.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 12.05.2014 , wersja 1
Numer: 0050.204.2014, Z dnia: 20.05.2014
w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na rok 2014.
Załączniki:
z00502042014.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Pilśniak dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Edward Kała dnia 03.07.2014 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony