Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ) w imieniu Gminy Radłów informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:

Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice

Została wybrana oferta firmy :

Zakład Budownictwa Drogowego Wodno – Kanalizacyjnego i Transportu,
Edward Hucz
ul. 3-go Maja 27, 42 – 283 Boronów

Szegółowa treść rozstrzygnięcia przetargu dostępna w załączniku (pdf)

powrót...
Informacja wytworzona przez Edward Kała dnia 17.06.2008
Opublikowana przez Edward Kała dnia 17.06.2008. Wygasa 17.07.2008. Odsłon 405, Wersja 1
Początek strony